Home > O nás & Kontakt


Všeobecné informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Nařízení představuje rámec ochrany osobních údajů, který hájí právza občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji. Všeobecné informace o ochraně popisují, jak přistupujeme ke zpracování osobních dat. To vše v souladu s GDPR a platným právním rámcem v ČR.

1. Základní ustanovení

 1. Provozovatelem služby a správcem osobních údajů je OSVČ Miloš Kalerta, IČO 64760324, se sídlem Nerudova 691, 26301 Dobříš (dále jen "správce").
 2. Kontaktní údaje jsou telefon 603114414 či e-mail info@fastinternet.cz
 3. Produkty poskytovatele (správce) jsou: sdílený web hosting, VPS hosting a server hosting. Přidruženou a nedílnou součástí služeb je též technická podpora a správa serveru, tedy například restart serveru, instalace operačního systému a aplikací, optimalizace parametrů serveru, databáze a konfiguračních souborů, řešení případných stížností a zajištění odstranění sporného obsahu, pomoc s tzv. migrací (přenos stránek z jiného hostingu), nastavení ch aktualizací a podobně.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologickéekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky a služeb.
 3. Konkrétně se uchovávají následující údaje: Jméno, adresa, kontaktní údaje (email a/nebo tel. číslo), preferované uživatelské jméno a heslo, IP adresa, ze které je objednávka služeb odesílaná a informace o tom, jaké služby jste objednali.
 4. Správce na těchto stránkách používá základní cookies (Google Analytics).
 5. Správce nezpracovává žádné zvláštní či citlivé kategorie osobních údajů.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění závazků mezi Vámi a správcem.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění závazků. Bez poskytnutí osobních údajů není možné objednané služby plnit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností plnění závazků.
 2. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zaarchivuje.

5. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on či jím pověřené osoby.

7. Informace pro uplatnění Vašich práv

 1. V případě, že budete mít jakýkoli dotaz či dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete využít kontaktní email info@fastinternet.cz.
 2. Zprávou na tento email můžete také uplatnit Vaše práva, zmiňované v odstavci 5.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a podmínkami použití služby a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a podmínkami použití služby a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách na stejném odkazu, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zpět na předchopzí stránku